Sonda

Ilu zatrudniają Państwo pracowników?
 
Nasza Oferta
 
Obsługa księgowa
 
    * kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej, sporządzanie deklaracji: CIT-2, PIT-5,PIT-5L
    * prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT-7
    * prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
    * prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
    * obsługa transakcji wewnątrzunijnych i zagranicznych
    * reprezentacja Klienta przed urzędami skarbowymi i organami kontroli skarbowej
    * wykonanie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych rozliczeń działalności
    * prowadzenie sprawozdawczości statystycznej
    * opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
    * doradztwo rachunkowo – księgowe


Obsługa kadrowo-księgowa
 
    * obsługa umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło
    * sporządzanie list płac i deklaracji PIT-4
    * obsługa kartotek wynagrodzeń pracowników
    * sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
    * kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS DRA
    * reprezentacja Klienta w ZUS


Kontrola i windykacja należności
 
- Usługa skierowana jest do klientów naszego biura, dla których świadczymy stałą obsługę księgową. Reagujemy w sytuacjach braku zapłaty za wystawione faktury sprzedaży.